Ispitna pitanja

• Gdje je nastao judo i tko ga je izmislio? 

• Objasni pojmove uke, tori.   

• Što znači riječ judo?               

• Od čega se sastoji judogi (kimono)?             

UKEMI (padovi)

• Ushiro ukemi

• Yoko ukemi u obje strane

NAGE WAZA (BACANJA)

• O-Goshi ili Uki-Goshi

• O-soto-otoshi

NE WAZA (tehnike u parteru)

• Kuzure-kesa-gatame

ISPITNA PITANJA

• Što je to yoko ukemi, mae ukemi i ushiro ukemi?

• Kako se zove škola u Japanu gdje je Jigoro Kano poučavao judo?

• Prevedi pojmove hajime, mate, sore made, judogi, obi, dojo, sensei, rei.

UKEMI (padovi)

• Ushiro ukemi

• Yoko ukemi

• Mae ukemi 

NAGE WAZA (BACANJA)

• O-Goshi

• Uki-goshi

• O-uchi-gari

• Seoi-otoshi

NE WAZA (tehnike u parteru)

• Seoi-otoshi

• Yoko-shiho-gatame

ISPITNA PITANJA

• Kada je nastao judo?

• Kako se na japanskom broji do 5?

• Prevedi pojmove ukemi, migi, hidari, mae, ushiro, yoko.  

UKEMI (padovi)

• Mae ukemi

• Ushiro ukemi

• Yoko ukemi

NAGE WAZA (BACANJA)

• Seoi-Nage (Ippon) 

• Tai-Otoshi

• Ko-uchi-gari

• Ko-soto-gake ili Ko-soto-gari 

• De-Ashi-Barai

NE WAZA (tehnike u parteru)

• Kesa-gatame

• Yoko-shiho-gatame

• Tate-shiho-gatame 

• Kami-shiho-gatame

ISPITNA PITANJA

• Objasni pojmove uchi komi, nage komi, pushi gari.

• Kako se na japanskom broji do 10? 

• Kako se zovu na japanskom tehnike padova?

UKEMI (padovi)

•  Ushiro ukemi

•  Yoko ukemi

•  Mae ukemi

NAGE WAZA (BACANJA)

• Morote-seoinage

• Hiza-Guruma ili Sasae-Tsuri-Komi Ashi

• Okuri-ashi-harai 

• O-Soto-Gari

• Harai-Goshi

NE WAZA (tehnike u parteru)

• Juji-gatame

• Ude-garami 

ISPITNA PITANJA

• Kako sve možemo pobijediti u judo borbi?

• Koje bodove imamo u borbi u judu?

• Koliko dugo moramo držati zahvat da bi osvojili bodove?

UKEMI (padovi)

• Ushiro ukemi

• Yoko ukemi

• Mae ukemi

NAGE WAZA (BACANJA)

• Ko-Uchi-Barai

• Tsuri-Komi-Goshi 

• Uchi-Mata

• O-Uchi-Barai

• Ko-Uchi-Maki Komi 

• Tomoe-Nage

NE WAZA (tehnike u parteru)

• Ude-gatame 

• Waki-gatame

ISPITNA PITANJA

• Kako dijelimo nage waza tehnike?

• Objasni pojmove nage waza, osaekomi waza, shime waza, kansetsu waza.

• Što znače riječi sonomama i joshi?

UKEMI (padovi)

• Ushiro ukemi

• Yoko ukemi

• Mae ukemi

NAGE WAZA (BACANJA)

• Koshi-guruma 

• Ushiro-goshi

• Hane-Goshi 

• Sumi-Gaeshi 

• Tani-Otoshi

NE WAZA (tehnike u parteru)

• Ashi-gatame

• Ashi-garami 

ISPITNA PITANJA

• Koje su tri faze bacanja i na japankom? 

• Navedi kazne u judo borbi i tri razloga zbog kojih se dobivaju kazne. 

NAGE WAZA (BACANJA)

• Yoko-otoshi

• Uchi-Mata (Ashi) 

• Ushiro-goshi ili Utsuri-goshi

• Yoko-gake 

• Kata-ashi-dori ili Kuchiki-daoshi 

NE WAZA (tehnike u parteru)

• Hadaka-jime 

• Okuri-eri-jime 

• Kata-ha-jime 

ISPITNA PITANJA

• Objasni razliku između pojmova KATA i DAN. 

• Koliko smjerova uneravnoteženja ima i koji su to?

• Gdje su se održale poslijednje Olimpijske igre, 2016. godine?

• Kada i gdje je judo postao olimpijski sport? 

• Nabroji neke osvajače olimpijskih medalja!

NAGE WAZA (BACANJA)

• O-Guruma ili Ashi-Guruma 

• Ura-nage ili Yoko-guruma 

• Kata-guruma i Te-guruma

• Soto-makikomi 

• Uki otoshi 

NE WAZA (tehnike u parteru)

• Sankaku-osae-gatame

• sankaku-gatame

• sankaku-jime

• Kata-te-jime